Erişkinler Engelli Sağlık Kurulu Raporu

0
Share

Resmi Gazetede duyurulması sonrasında, artık geçirmiş olduğu trafik kazası sonrasında ilgili sigorta şirketinden tazminat taleplerinin ilk şartlarından biri olan

“Erişkinler Engelli Sağlık Kurulu Raporu” dur.

Bu yönetmeliğe göre kişinin Sigorta şirketinden talep edeceği tazminat da ilk kahraman rol oynayan almış olduğu “Engel Oranı Bildirilen”  Sağlık Kurulu Raporudur.
Resmi gazetede bildirilmesinden sonra, sigorta şirketleri taraflara ödeme yaparken kazada oluşan maluliyetlerin tespiti ve bu durum karşısında ödeme yapılabilmesi için, Sağlık Raporundaki orana göre ” Aktuerya Hesabı ” denilen hesaplama yöntemi baz alınarak şirket ödemeleri gerçekleşmektedir.