Ceza ve Hukuk Davalarınıza esas teşkil edecek maluliyet ve kati raporlarınız hakkında, başvuru öncesinde tüm tıbbi belge ve görüntülemeleriniz güncel Adli Tıp Uygulamaları çerçevesinde, Yargıtay’ca alınan kararlar doğrultusunda eksiksiz, objektif, bilimsel temelli, denetlenebilir ve gerekçeli olarak Uzman Hekimler tarafından değerlendirilir.

Değerlendirme Süreçleri

Whatsapp ve E-mail yoluyla bizlere ulaşabilirsiniz. Tıbbi belgelerinizi ve BT – MR görüntülerinizi yükleme alanından bize ulaştırabilirsiniz. Adli Tıp Uzmanınca geçici – sürekli iş göremezlik, geçici bakıcı ihtiyacı, sürekli bakıma muhtaçlık; Radyoloji Uzmanınca kırık şüphesi, hayati tehlike, iç organ yaralanması gibi hususları içerecek değerlendirmeler tarafınıza bildirilir.

Şeffat Hizmet

Kati rapor ve maluliyet raporlarına ilişkin yapılan tüm değerlendirmeler alanında yetkin Adli Tıp Uzmanı ve Radyoloji Uzmanı tarafından objektif olarak yapılır. Tüm değerlendirmeler tamamlandıktan sonra tarafınıza bilgilendirme yapılır. Değerlendirme ve bilgilendirme sürecinde kaza tarihinde geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelikler dikkate alınır.