Aktuerya Raporları

Aktüerya nitelikli hesaplamalar bilirkişilik eğitimi’ni tamamlamakla uzman mütaala görüşü olarak imzalı detaylı raporlar hazırlıyoruz.

İşgücü Tazminatı Destekten Yoksun Kalma Evli TazminatıDestekten Yoksun Kalma Bekar Tazminatı

Tazminat hesaplamalar konusun da, sitemiz üzerinden çözüm ortağı sitemiz ile tüm hizmetlerinizi sağlayabilmekteyiz..